CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THỊNH VƯỢNG NAM ĐẠI DƯƠNG

Tìm Văn phòng cho thuê

Hội Nhà Báo
 • . Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy
 • Diện tích: 80.00 - 1500.00 m2
 • Giá: 9.00$ - 10.00$/m2/tháng

133 Quan tâm

Housing Building
 • 299 Trung kính, Yên Hoà, Cầu Giấy
 • Diện tích: 40.00 - 400.00 m2
 • Giá: 8.00$ - 10.00$/m2/tháng

140 Quan tâm

Chelsea Park
 • E1 Trung kính, Yên Hoà, Cầu Giấy
 • Diện tích: 100.00 - 400.00 m2
 • Giá: 9.00$ - 12.00$/m2/tháng

270 Quan tâm

Intracom
 • Ngõ 92 Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
 • Diện tích: 35.00 - 650.00 m2
 • Giá: 8.00$ - 10.00$/m2/tháng

130 Quan tâm

Công Đoàn NH
 • ngõ 11 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
 • Diện tích: 70.00 - 500.00 m2
 • Giá: 7.00$ - 11.00$/m2/tháng

99 Quan tâm

San Nam
 • 78 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
 • Diện tích: 50.00 - 480.00 m2
 • Giá: 8.00$ - 10.00$/m2/tháng

95 Quan tâm

Maple Tower
 • Ngõ 19 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
 • Diện tích: 30.00 - 200.00 m2
 • Giá: 9.00$ - 10.00$/m2/tháng

92 Quan tâm

Hội Phụ Nữ
 • 7 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
 • Diện tích: 100.00 - 1000.00 m2
 • Giá: 8.00$ - 10.00$/m2/tháng

119 Quan tâm

VMT Building
 • ngõ 82 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
 • Diện tích: 65.00 - 320.00 m2
 • Giá: 10.00$ - 12.00$/m2/tháng

95 Quan tâm

CMC Tower
 • 11 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
 • Diện tích: 80.00 - 300.00 m2
 • Giá: 13.00$ - 18.00$/m2/tháng

94 Quan tâm

Summit Building
 • 216 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy
 • Diện tích: 100.00 - 1180.00 m2
 • Giá: 17.00$ - 20.00$/m2/tháng

91 Quan tâm

Chung Cư Thanh Bình
 • Phố Thành Thái, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
 • Diện tích: 78.00 - 1000.00 m2
 • Giá: 8.00$ - 10.00$/m2/tháng

104 Quan tâm

169 Nguyễn Ngọc Vũ
 • 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy
 • Diện tích: 80.00 - 350.00 m2
 • Giá: 8.00$ - 11.00$/m2/tháng

89 Quan tâm

The Nine Tower
 • 9 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy
 • Diện tích: 100.00 - 1700.00 m2
 • Giá: 11.00$ - 13.00$/m2/tháng

105 Quan tâm

IC Building
 • 82 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
 • Diện tích: 90.00 - 500.00 m2
 • Giá: 9.00$ - 13.00$/m2/tháng

106 Quan tâm

HITC Building
 • 239 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
 • Diện tích: 100.00 - 2000.00 m2
 • Giá: 15.00$ - 20.00$/m2/tháng

79 Quan tâm

Indochina Plaza
 • 239 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
 • Diện tích: 70.00 - 600.00 m2
 • Giá: 17.00$ - 24.00$/m2/tháng

77 Quan tâm

Thành Công Tower
 • D17 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
 • Diện tích: 100.00 - 900.00 m2
 • Giá: 25.00$ - 30.00$/m2/tháng

65 Quan tâm

Tòa nhà TechnoSoft
 • Ngõ 15 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
 • Diện tích: 80.00 - 420.00 m2
 • Giá: 12.00$ - 15.00$/m2/tháng

129 Quan tâm

Việt Á Tower
 • 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
 • Diện tích: 90.00 - 600.00 m2
 • Giá: 11.00$ - 15.00$/m2/tháng

71 Quan tâm

AC Building
 • ngõ 78 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
 • Diện tích: 100.00 - 600.00 m2
 • Giá: 11.00$ - 14.00$/m2/tháng

75 Quan tâm

C Plus Office
 • . Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy
 • Diện tích: 100.00 - 400.00 m2
 • Giá: 12.00$ - 16.00$/m2/tháng

69 Quan tâm

Viglacera Exim Building
 • 2 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy
 • Diện tích: 100.00 - 200.00 m2
 • Giá: 12.00$ - 16.00$/m2/tháng

68 Quan tâm

3D Creative Center
 • 3 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
 • Diện tích: 80.00 - 500.00 m2
 • Giá: 11.00$ - 15.00$/m2/tháng

63 Quan tâm

CTM Complex
 • 139 Đường Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy
 • Diện tích: 55.00 - 285.00 m2
 • Giá: 11.00$ - 16.00$/m2/tháng

78 Quan tâm

Zodiac Tower
 • ngõ 19 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
 • Diện tích: 135.00 - 405.00 m2
 • Giá: 13.00$ - 17.00$/m2/tháng

78 Quan tâm

Hancorp Plaza
 • 72 Trần Đăng Ninh, Quan Hoa, Cầu Giấy
 • Diện tích: 70.00 - 350.00 m2
 • Giá: 10.00$ - 11.00$/m2/tháng

89 Quan tâm

An Phú Building
 • 24 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy
 • Diện tích: 100.00 - 600.00 m2
 • Giá: 9.00$ - 11.00$/m2/tháng

82 Quan tâm

Viện Dầu Khí
 • 167 Trung kính, Yên Hoà, Cầu Giấy
 • Diện tích: 85.00 - 1500.00 m2
 • Giá: 13.00$ - 18.00$/m2/tháng

83 Quan tâm

PVI Tower
 • 1 Phạm Văn Bạch, Yên Hoà, Cầu Giấy
 • Diện tích: 112.00 - 662.00 m2
 • Giá: 15.00$ - 20.00$/m2/tháng

72 Quan tâm

Central Field Trung Kính
 • 219 Trung kính, Yên Hoà, Cầu Giấy
 • Diện tích: 200.00 - 400.00 m2
 • Giá: 11.00$ - 14.00$/m2/tháng

107 Quan tâm

Richy Tower
 • 99 Mạc THái Tổ, Yên Hoà, Cầu Giấy
 • Diện tích: 65.00 - 250.00 m2
 • Giá: 12.00$ - 18.00$/m2/tháng

63 Quan tâm

TTC Tower
 • 19 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
 • Diện tích: 121.00 - 360.00 m2
 • Giá: 15.00$ - 19.00$/m2/tháng

65 Quan tâm

Thai Building Dương Đình Nghệ
 • E2 Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy
 • Diện tích: 500.00 - 1200.00 m2
 • Giá: 20.00$ - 27.00$/m2/tháng

135 Quan tâm

319 Tower
 • 63 lê văn lương, Trung Hoà, Cầu Giấy
 • Diện tích: 70.00 - 240.00 m2
 • Giá: 15.00$ - 18.00$/m2/tháng

71 Quan tâm

Detech Tower 2
 • 107 Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
 • Diện tích: 100.00 - 900.00 m2
 • Giá: 14.00$ - 18.00$/m2/tháng

65 Quan tâm

Lucky Building
 • 68 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy
 • Diện tích: 50.00 - 400.00 m2
 • Giá: 11.00$ - 15.00$/m2/tháng

60 Quan tâm

AP Building
 • 58 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy
 • Diện tích: 50.00 - 300.00 m2
 • Giá: 12.00$ - 15.00$/m2/tháng

70 Quan tâm

789 Building
 • 147 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy
 • Diện tích: 100.00 - 2000.00 m2
 • Giá: 16.00$ - 20.00$/m2/tháng

110 Quan tâm

N04 hoàng Đạo Thúy
 • N04 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hoà, Cầu Giấy
 • Diện tích: 50.00 - 300.00 m2
 • Giá: 10.00$ - 16.00$/m2/tháng

68 Quan tâm

0911.899.389
messenger icon zalo icon